E-dziennik
spz


"Zdrowie to nasza najcenniejsza własność" Hipokrates

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu przystąpiła do projektu “Szkoła Promująca Zdrowie”  w roku szkolnym 2020/2021.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie:

  1. Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych.
  2. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  3. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  4. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  5. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Na każdy rok szkolny opracowujemy plan, po zakończeniu roku- raport ze zrealizowanych działań.

Plan działań na rok szkolny 2020/2021

Raport z działań w roku szkolnym 2020/2021

Plan działań na rok szkolny 2021/2022

Raport z działań w roku szkolnym 2021/2022

Plan działań na rok szkolny 2022/2023

Raport z działań w roku 2022/2023

Plan działań na rok szkolny 2023/2024

 

 

Komunikaty

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 10 marca o godzinie 18.00 w sali 206.

Zapraszamy

UWAGA! INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAMAWIAJĄCYCH OBIADY.

Ceny zmieniły się od 1 lutego 2024 roku.

Cena zestawu dla ucznia od lutego 2024 wynosi 14,50 zł : rodzic płaci 12 zł, a Miasto Luboń dopłaca 2,50 zł
Cena zupy od lutego 2024 wynosi 6 zł : rodzic płaci 5 zł, a Miasto Luboń dopłaca 1 zł
Cena drugiego dania od lutego 2024 wynosi 12 zł: rodzic płaci 10,50, a Miasto Luboń dopłaca 1,50 zł

Korzystamy nadal z aplikacji Zamów posiłek »

Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024
ZOBACZ WYKAZ »