E-dziennik

Kalendarium

PRACA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024: 4 września 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

ODPOCZYNEK

Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Dni bez zajęć dydaktycznych:

 • 13.10 (piątek)- ślubowanie klas pierwszych i Dzień Profilaktyki
 • 1.11 (środa) – ustawowo wolne
 • 2 i 3.11 (czwartek, piątek) (dyr.)
 • 13.11- Projekt – święto Patrona Miasta Edmunda Bojanowskiego “Edmundiada”
 • 21,12 (czwartek) – jasełka, wigilijne spotkania z wychowawcami
 • 22.12 (piątek)– dzień wolny za Festyn 7.10
 • 23-31.12 zimowa przerwa świąteczna
 • 12- 25.02- ferie zimowe
 • 27.03 (środa) (dyr.)
 • 28.03- 2.04 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1.05 -ustawowo wolny
 • 2.05 – dzień wolny (dyr.)
 • 3.05 ustawowo wolny
 • 14, 15, 16.05 – Egzamin ósmoklasisty – wolne dni (dyr.)
 • 30.05 – ustawowo wolny
 • 31.05 (piątek) (dyr.)
 • 3.06- Radosny Dzień Dziecka „Postaw na zdrowie”(pon.)
 • 18.06, 19.06, 20.06- dni projektowe
 • 21.06 – zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 • język polski – 14 maja 2024 r.
 • matematyka – 15 maja 2024 r.
 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.
 • termin dodatkowy – 10, 11, 12 czerwca 2024 r.

I półrocze 4.09.2023 – 28.01.2024

II półrocze 29.01.2024 – 31.08.2024

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

I półrocze (oceny za I półrocze):

 • proponowane → 8 grudnia 2023 r.
 • uzyskane → 15 stycznia 2024 r.
 • RADA KLASYFIKACYJNA: 24 stycznia 2024 r.
 • RADA ANALITYCZNA: 31 stycznia 2024 r.

II półrocze (oceny końcoworoczne):

 • proponowane → do 6 maja 2024 r.
 • uzyskane → do 3 czerwca 2024 r.
 • RADA KLASYFIKACYJNA: 12 czerwca 2024 r.
 • RADA ANALITYCZNA: 20 czerwca 2024 r.

KLASOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • 11 i 12 września 2023
 • 13 i 14 listopada 2023 r.
 • 29 i 30 stycznia 2024 r.
 • 22 i 23 kwietnia 2024 r.

POPOŁUDNIOWE DYŻURY/KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 • 23 i 24 października 2023 r. godz. 18.00
 • 11 i 12 grudnia 2023 r. godz. 18.00
 • 18 i 19 marca 2024 r. godz. 18.00
 • 6 i 7 maja 2024 r. godz. 18.00

Pierwszego dnia: dyżurują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, j.polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, przyrody, plastyki, muzyki, techniki, oddziału przedszkolnego i świetlicy.

Drugiego dnia: dyżurują nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego

 

Komunikaty

01.12.2023

OGŁOSZENIE – „LIGA MISTRZÓW SP5” KLASY 4-6

UWAGA!!! OD NASTĘPNEGO TYGODNIA MECZE W PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK!!!

https://sp5.lubon.pl/wp-content/uploads/2023/12/Terminarz-4-6-2023-4-KOLEJKA.odt

Organizator: Mateusz Witek

01.12.2023

W poniedziałek 4 grudnia odbędzie się etap szkolny Mikołajkowego Dyktanda Bieganego. Wezmą w nim udział czteroosobowe reprezentacje wszystkich klas czwartych, piątych i szóstych:
na trzeciej lekcji (około godziny 10.00)- klasy szóste,
na czwartej lekcji (około 10.50)- klasy czwarte,
na piątej lekcji (około 11.50)- klasy piąte.
Prosimy o zgłoszenie się na holu.

Najlepsze zespoły z klas piątych i szóstych będą nas reprezentowały podczas międzyszkolnego FINAŁU w dniu 7 grudnia.

 

Wieczór Wolontariatu

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Wieczorze Wolontariatu, który odbędzie się 4.12, godz. 17.00-19.00. Będziemy wspólnie wykonywać kartki oraz stroiki świąteczne, które zostaną przeznaczone dla Hospicjum Palium i na świąteczne kiermasze.

Zapisy do 30.11 (Mały Wolontariat, klasy 0-3, u p. Moniki Siwek, Szkolne Koło Wolontariatu, klasy 4-8, u pań: Pauliny Hąci i Katarzyny Urbaniak).

Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024
ZOBACZ WYKAZ