E-dziennik

Zajęcia w klasie 3c z zakresu bezpieczeństwa w domu, nad wodą i w lesie.

17.05.2023
Dnia 9 maja w klasie 3c odbyły się warsztaty z bezpieczeństwa w domu, nad wodą i w lesie.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli  się:
- jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
- jak należy udzielać pierwszej pomocy;
- kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest;
- czym jest pozycja boczna bezpieczna;
- jak zachować się w przypadku pożaru;
- jakie są numery alarmowe, jak je zapamiętać oraz jak zgłaszać wypadki na numer alarmowy;
-  jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą i w lesie.
 Dzieci miały możliwość poczuć się jak mali ratownicy - nauczyły  się prawidłowych zachowań  i skutecznego  działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Zajęcia miały na celu  profilaktykę i wyrabianie postaw probezpiecznych.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. 

Paulina Cięgotura