E-dziennik

Ważny dzień dla pierwszoklasistów.

14.10.2023
13 października dzieci z klas pierwszych złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.

Było bardzo uroczyście. W tej ważnej chwili pierwszoklasistom towarzyszyli Pani Burmistrz Małgorzata Machalska, dyrekcja, wychowawczynie, Pan Robert Michalczyk, przewodniczący Rady Rodziców i - co bardzo ważne!- rodzice. Okolicznościowy występ przygotowali uczniowie klasy 3b.

Zdj. Łukasz Budzyński