E-dziennik

Warsztaty z pierwszej pomocy.

02.10.2023
W drugiej połowie września wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej wzięły udział w warsztatach z pierwszej pomocy. Pani ratowniczka medyczna nauczyła dzieci, jak reagować, gdy w ich otoczeniu osoba będzie potrzebowała pomocy.

Dzieci utrwaliły numery alarmowe oraz przeszły przeszkolenie z resuscytacji. Jesteśmy dumni z zaangażowania dzieci w trakcie warsztatów oraz ich odpowiedzialnej postawy.


Agata Przydanek z zespołem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej