E-dziennik

Warsztaty pierwszej pomocy w klasie 4c.

08.04.2024
Uczniowie klasy 4c uczestniczyli w wyjątkowej lekcji wychowawczej prowadzonej przez ratowników medycznych. Dowiedzieli się, czym jest pierwsza pomoc, poznali zasady jej udzielania, ćwiczyli na fantomie wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz poznali zasadę działania AED -automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Z dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem i aktywnością uczestniczyli w lekcji.
JoannaTaberska