E-dziennik

Szkolny EKO-Budżet Obywatelski w naszej szkole!

19.05.2023
Nasza szkoła przystąpiła do projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego przez Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W ramach projektu grupa młodzieży uczestniczy w cyklu warsztatów obywatelskich a następnie jest odpowiedzialna za realizację akcji wolontariackich o charakterze społecznym i obywatelskim w tematyce ekologicznej.


W ciągu najbliższych tygodni w naszej szkole zostanie także zorganizowany tzw. Szkolny EKO-Budżet Obywatelski (SBO EKO). Poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko uczniowie i pracownicy szkoły będą mogli elektronicznie zgłaszać swoje propozycje miniprojektów o wartości do 1000 zł. Może to być sprzęt lub wyposażenie ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności szkolnej i mające wymiar ekologiczny np. zagospodarowanie nowej zieleni w szkole i na jej terenie, wspieranie segregacji odpadów, zagospodarowanie deszczówki czy materiały do edukacji ekologicznej.

Po wersyfikacji zgłoszonych pomysłów zorganizujemy w naszej szkole głosowanie a zwycięski projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku szkolnym.

Zgłaszanie wniosków (pomysłów) będzie możliwe online w terminie do 31.05.2023.

Więcej informacji o naszej szkolnej edycji SBO EKO można znaleźć pod linkiem:https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko/articlesView,190,41,
Szkolny-EKO-Budzet-Obywatelski-2023---SP-5-w-Luboniu,PL

Projekt „DziałaMY dla klimatu!” jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Serdecznie zachęcamy uczniów do zgłaszania pomysłów na miniprojekty a następnie do wzięcia udziału w głosowaniu.

Każdy głos ma znaczenie!

Koordynator: Monika Siwek