E-dziennik

Święto Matematyki w naszej szkole.

27.03.2023
Jak co roku w naszej szkole, 14 marca obchodziliśmy Święto Matematyki, które zostało stworzone po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Jest to okazja do pobudzania kreatywności i zwrócenia uwagi uczniów na powiązania między matematyką a otaczającym nas światem, różnymi dziedzinami, koncepcjami i pomysłami.

Klasy 4-6 zajmowały się szyfrowaniem. Każda grupa dostała do odczytania zaszyfrowane wiadomości. Żeby je odczytać, musieli użyć jednego z trzech szyfrów – szyfr czekoladka, szyfr Cezara i szyfr Polibiusza. W każdej wiadomości były informacje o dokonaniach znanych matematyków. Następnie każda grupa za pomocą swojego szyfru miała zaszyfrować miłą wiadomość dla innej grupy.

Natomiast klasy 7-8 utrwalały swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwiązując zagadki logiczne i krzyżówki matematyczne. Dzięki nim uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, którą będą wykorzystywać podczas egzaminu ósmoklasisty.

Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w obchody święta matematyki dziękujemy.

Angelika Loręcka