E-dziennik

Świetliczaki na tropie przysłów- udział świetlicy szkolnej w ogólnopolskim projekcie

24.11.2023
W tym roku szkolnym świetlica szkolna przy współpracy z zerówką bierze udział w projekcie ,,Świetliki na tropie przysłów''. Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętności współistnienia z przyrodą ucznia.

Ponadto uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, podejmowanie działań na na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju. Uczniowie będą także mieli możliwość rozwijać swoje zdolności manualne. Projekt pozwala także na zainicjowanie współpracy między placówkami na ternie Polski. Przy okazji poznamy wiele ciekawych przysłów.

Katarzyna Ratajczak