E-dziennik

Protokół z zebrania RR z dnia 20.09.2023r.

Szkoła Podstawowa nr 5

Ul. Hugona Kołłątaja 1, 62-030 Luboń

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 20.09.2023r.

 

 • Przywitanie i sprawdzenie obecności (lista obecności w osobnym załączniku).

Lista obecności: 33 osoby.

 • W pierwszej kolejności przeprowadzono wybory do prezydium Rady Rodziców.
 • KOMISJA SKRUTACYJNA  w składzie:
  • Magdalena Słuszczak
  • Magdalena Patej
 • Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
  • Przewodniczący: Robert Michalczyk
  • Zastępca: Julia Grajkowska
  • Skarbnik: Anna Plewa –Bielinis
  • Protokolant: Paulina Stenclik
 • Komisja rewizyjna:
  • Iwona Sielska – Kotlarek
  • Magdalena Słuszczak
  • Magdalena Adamczyk

Protokół z wyborów w osobnym załączniku.

 • Na początku zebrania Pani Dyrektor przedstawiła harmonogram roku szkolnego 2023/2024

Jednogłośnie zatwierdzono dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Kalendarz roku szkolnego jest dostępny na stronie https://sp5.lubon.pl/o-szkole/kalendarz-roku-szkolnego/

Przedstawione zostały zmiany kadrowe jak również program wychowawczo – profilaktyczny (pełna wersja dostępna na stronie www).

Omówiona została kwestia cichych dzwonków, które funkcjonują już od zeszłego roku szkolnego.

Podczas wakacji odświeżono sale lekcyjne oraz ławeczki na boisku szkolnym. Zakupiony został kolejny monitor multimedialny.

Jeżeli będzie to możliwe zostaną udostępnione elektroniczne wersje podręczników (opcja zależna od wydawnictwa).

W tym roku szkolnym świetlica cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

 • Laptopy dla czwartoklasistów są już przygotowane i po podpisaniu umowy zostaną wydawane rodzicom.
 • Dofinansowania RR – na zebraniu jednogłośnie przegłosowano dofinansowania dla samorządu uczniowskiego na zakup niezbędnych pomocy oraz artykułów papierniczych.

Jak co roku RR sfinansuje zakup krawatów oraz tarcz dla pierwszoklasistów.

Składaka na RR w tym roku szkolnym wynosi 60 zł od dziecka i jest to dobrowolna wpłaty. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników klasowych.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

BANK PBS w Poznaniu O/Luboń

35 9043 1038 2038 0039 6813 0001

Klasa, która uzyska wpłaty na poziomie 80% może wnioskować o zwrot 20% uzyskanej wpłaty. Wpłat można dokonywać do końca maja.

Ostateczny termin odbioru należnego zwrotu to 30.09.

 • Szkolny festyn – 10.2023 r. w godzinach 11:00 – 15:00

Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu szkoły (gdyby pogoda nie dopisała festyn zostanie zorganizowany w budynku szkoły) zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Dla każdej klasy zostanie wydzielone i opisane miejsce. Na przygotowanie stoiska przysługują po dwie ławki na klasę. Cegiełki będzie można zakupić w wyznaczonych punktach 1 cegiełka = 1 zł, dostępne wartości 1, 2, 5, 10. Poza płatnością gotówką będzie możliwość zapłaty blikiem (tylko na jednym stanowisku). Tak jak w zaszłym roku, każda klasa otrzyma zwrot 30% uzyskanego dochodu, który zasili konto klasowe, natomiast 70% trafi na konto szkoły. Z pozyskanych środków planowany jest zakup kolejnych monitorów multimedialnych, które są nieocenioną pomocą przy powadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

 • Zebrania wychowawców z rodzicamiodbędą się w dniach 12 i 13 listopada 2023 r. o godzinie 18:00. Szczegółowe informację prześlą wychowawcy za pośrednictwem dziennika.
 • Wolne wnioski:
 • Prośba rodziców o przeprowadzenie akcji o bezpiecznym poruszaniu się po lubońskich drogach.
 • Karta rowerowa – przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową będzie prowadzone w ramach zajęć z techniki.
 • Poruszono kwestię obiadów, aby była możliwość zakupienia samej zupy lub samego drugiego dania.
 • Szkoła zbiera Talenciaki, które można wrzucać do specjalnych skrzynek przy dyżurce  szkolnej.
 • Kolejne zebranie RR zaplanowano na 08.11.2023r. godz. 18:00

Protokół spisała: Paulina Stenclik

 

 

 

Komunikaty

29.04.2024

Zbiórka kredek

Zapraszamy do udziału w corocznej zbiórce używanych kredek (w dniach 6.05-17.05).

Co zrobić?
1. Posegreguj swoje stare kredki (nie przyjmujemy kredek świecowych).
2. Kredki długie (powyżej 10 cm) podziel na kolory, zdejmij gumkę (jeśli jest cała – zostaw) lub metalowe pozostałości, wyczyść zabrudzenia, zatemperuj “na ostro” i zepnij gumką recepturką.
3. Kredki krótkie wyczyść, zdejmij gumkę lub metalowe pozostałości, zatemperuj i wrzuć bez dzielenia na kolory do torebki.

Kredki wrzucamy do kartonika przy szkolnej dyżurce.

Zachęcamy do udziału w akcji!

Szkolne Koło Wolontariatu

UWAGA! INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAMAWIAJĄCYCH OBIADY.

Ceny zmieniły się od 1 lutego 2024 roku.

Cena zestawu dla ucznia od lutego 2024 wynosi 14,50 zł : rodzic płaci 12 zł, a Miasto Luboń dopłaca 2,50 zł
Cena zupy od lutego 2024 wynosi 6 zł : rodzic płaci 5 zł, a Miasto Luboń dopłaca 1 zł
Cena drugiego dania od lutego 2024 wynosi 12 zł: rodzic płaci 10,50, a Miasto Luboń dopłaca 1,50 zł

Korzystamy nadal z aplikacji Zamów posiłek »

Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024
ZOBACZ WYKAZ »