E-dziennik

Protokół z zebrania RR z dnia 14.09.2022r.

1) Przywitanie i sprawdzenie obecności (lista obecności w osobnym załączniku).

2) Wybory prezydium RR

Przewodniczący:Robert Michalczyk
Zastępca: Julia Grajkowska
Skarbnik: Ewa Wiąckiewicz
Sekretarz / protokolant: Paulina Stenclik
Komisja rewizyjna: Iwona Sielska-Kotlarek, Anna Plewa-Bielinis, Magdalena Adamczyk.

3) Przedstawienie programu wychowawczo – profilaktycznego. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Wszystkie informacje dostępne na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

4) Omówienie zmian w systemie oceniania. Wszystkie zmiany dostępne na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

5) Status szkoły na rok 2022/2023 od 15.09.2022r. dostępny jest na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

6) Omówienie spraw bieżących:

dni wolne od zajęć;
w dni wskazane poniżej opiekę sprawuje świetlica w SP 4 w Luboniu 14.10.2022, 31.10.2022, 02.05.2023, 23-25.05.2023 (egzaminy klas VIII), 7.06.2023 (dzień przed Bożym Ciałem – środa) 9.06.2023 (dzień po Bożym Ciele – piątek).

Uchwalono jednogłośnie.
– ubezpieczenie NNW
– do wyboru PZU lub Compensa (strona: szkola.compelsa.pl hasło:346935 w razie pytań kontakt do agenta ubezpieczeniowego: Joanna Kubacka Tel: 531 562 700 mail: kubacka.uezpieczenia@gmail.com);
– krawaty i tarcze – jak co roku pierwszoklasiści otrzymają krawaty wraz z tarczami. Będą wręczane podczas pasowania. Koszt krawatu to 17 zł plus tarcza 7,38 zł. Zakup finansuje Rada Rodziców. Dodatkowo ustalono, że krawaty otrzymają również uczniowi z Ukrainy, którzy dołączyli do poszczególnych klas;
– omówienie działalności sklepiku szkolnego;
– posiłki jak co roku można zamawiać za pośrednictwem aplikacji, dodatkowo od października będzie możliwość zamawiania deserów , które obecnie są darmowym dodatkiem do obiadu (akcja promocyjna);

7) Przekazane finansów RR

Składak na RR wynosi 50 zł od dziecka i jest to dobrowolna wpłaty. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników klasowych. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu BANK PBS w Poznaniu O/Luboń 35 9043 1038 2038 0039 6813 0001 Klasa, która uzyska wpłaty na poziomie 80% może wnioskować o zwrot 20% uzyskanej wpłaty. Wpłat można dokonywać do końca maja.

8) Festyn 01.10.2022r. w godzinach 12:00 – 16:00

Przy wejściu będzie można wymienić gotówkę na cegiełki, którymi można płacić za zakupione przysmaki, fanty oraz różne inne atrakcje. Każda z klas zbiera cegiełki na swoim stanowisku, po zakończeniu festynu zostanie zrobione podsumowanie zebranych cegiełek. 70% pozyskanych pieniędzy zasili konto RR natomiast 30% z tej kwoty wróci do klasy.

9) Kolejne zebranie RR zaplanowano na 23.11.2022r godz. 18:00

Komunikaty

01.12.2023

OGŁOSZENIE – „LIGA MISTRZÓW SP5” KLASY 4-6

UWAGA!!! OD NASTĘPNEGO TYGODNIA MECZE W PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK!!!

https://sp5.lubon.pl/wp-content/uploads/2023/12/Terminarz-4-6-2023-4-KOLEJKA.odt

Organizator: Mateusz Witek

01.12.2023

W poniedziałek 4 grudnia odbędzie się etap szkolny Mikołajkowego Dyktanda Bieganego. Wezmą w nim udział czteroosobowe reprezentacje wszystkich klas czwartych, piątych i szóstych:
na trzeciej lekcji (około godziny 10.00)- klasy szóste,
na czwartej lekcji (około 10.50)- klasy czwarte,
na piątej lekcji (około 11.50)- klasy piąte.
Prosimy o zgłoszenie się na holu.

Najlepsze zespoły z klas piątych i szóstych będą nas reprezentowały podczas międzyszkolnego FINAŁU w dniu 7 grudnia.

 

Wieczór Wolontariatu

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Wieczorze Wolontariatu, który odbędzie się 4.12, godz. 17.00-19.00. Będziemy wspólnie wykonywać kartki oraz stroiki świąteczne, które zostaną przeznaczone dla Hospicjum Palium i na świąteczne kiermasze.

Zapisy do 30.11 (Mały Wolontariat, klasy 0-3, u p. Moniki Siwek, Szkolne Koło Wolontariatu, klasy 4-8, u pań: Pauliny Hąci i Katarzyny Urbaniak).

Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024
ZOBACZ WYKAZ