SP 5 w Luboniu
E-dziennik

Protokół z zebrania RR z dnia 14.09.2022r.

1) Przywitanie i sprawdzenie obecności (lista obecności w osobnym załączniku).

2) Wybory prezydium RR

Przewodniczący:Robert Michalczyk
Zastępca: Julia Grajkowska
Skarbnik: Ewa Wiąckiewicz
Sekretarz / protokolant: Paulina Stenclik
Komisja rewizyjna: Iwona Sielska-Kotlarek, Anna Plewa-Bielinis, Magdalena Adamczyk.

3) Przedstawienie programu wychowawczo – profilaktycznego. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Wszystkie informacje dostępne na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

4) Omówienie zmian w systemie oceniania. Wszystkie zmiany dostępne na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

5) Status szkoły na rok 2022/2023 od 15.09.2022r. dostępny jest na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

6) Omówienie spraw bieżących:

dni wolne od zajęć;
w dni wskazane poniżej opiekę sprawuje świetlica w SP 4 w Luboniu 14.10.2022, 31.10.2022, 02.05.2023, 23-25.05.2023 (egzaminy klas VIII), 7.06.2023 (dzień przed Bożym Ciałem – środa) 9.06.2023 (dzień po Bożym Ciele – piątek).

Uchwalono jednogłośnie.
– ubezpieczenie NNW
– do wyboru PZU lub Compensa (strona: szkola.compelsa.pl hasło:346935 w razie pytań kontakt do agenta ubezpieczeniowego: Joanna Kubacka Tel: 531 562 700 mail: kubacka.uezpieczenia@gmail.com);
– krawaty i tarcze – jak co roku pierwszoklasiści otrzymają krawaty wraz z tarczami. Będą wręczane podczas pasowania. Koszt krawatu to 17 zł plus tarcza 7,38 zł. Zakup finansuje Rada Rodziców. Dodatkowo ustalono, że krawaty otrzymają również uczniowi z Ukrainy, którzy dołączyli do poszczególnych klas;
– omówienie działalności sklepiku szkolnego;
– posiłki jak co roku można zamawiać za pośrednictwem aplikacji, dodatkowo od października będzie możliwość zamawiania deserów , które obecnie są darmowym dodatkiem do obiadu (akcja promocyjna);

7) Przekazane finansów RR

Składak na RR wynosi 50 zł od dziecka i jest to dobrowolna wpłaty. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników klasowych. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu BANK PBS w Poznaniu O/Luboń 35 9043 1038 2038 0039 6813 0001 Klasa, która uzyska wpłaty na poziomie 80% może wnioskować o zwrot 20% uzyskanej wpłaty. Wpłat można dokonywać do końca maja.

8) Festyn 01.10.2022r. w godzinach 12:00 – 16:00

Przy wejściu będzie można wymienić gotówkę na cegiełki, którymi można płacić za zakupione przysmaki, fanty oraz różne inne atrakcje. Każda z klas zbiera cegiełki na swoim stanowisku, po zakończeniu festynu zostanie zrobione podsumowanie zebranych cegiełek. 70% pozyskanych pieniędzy zasili konto RR natomiast 30% z tej kwoty wróci do klasy.

9) Kolejne zebranie RR zaplanowano na 23.11.2022r godz. 18:00

Komunikaty

Zebranie Rady Rodziców – 17 maja o godzinie 18.00. Zapraszamy!

 

Uwaga, przyłączamy się do akcji KOLOROWE KREDKI, CZYLI KREDKOWY RECYKLING.
W tym roku również zbieramy niekompletne, częściowo zużyte kredki! Po obróbce trafią one do dzieci w szkołach przyszpitalnych, świetlicach środowiskowych i innych instytucji związanych z najmłodszymi. Z tych najkrótszych powstanie biżuteria i inne przedmioty na aukcje charytatywne.

Kredki można wrzucać do pudełka przy dyżurce (już jest ustawione) do 15 maja.

https://www.facebook.com/KoloroweKredkiFenomenalne/

Uwaga, uczniowie klas ósmych!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – limit szkół

WAŻNE !!!

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 kandydat może wybrać maksymalnie 4 szkoły z Poznania i 4 szkoły z Powiatu Poznańskiego oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach.

Kandydacie pamiętaj, że możesz również składać dokumenty do pozostałych szkół, które nie biorą udziału w elektronicznym naborze.

Wykaz szkół spoza naboru elektronicznego znajdziesz na stronie

https://www.cdzdm.pl/PL-H446- warto się zapoznać.

10.02.2023

UWAGA, od poniedziałku 13 lutego WYŁĄCZAMY DZWONKI w szkole.
Będą one odtąd służyły tylko do ogłaszania alarmów i ewakuacji.

31.01.2023

Uwaga, kontynujemy zbiórkę baterii! Jeżeli posiadacie zużyte baterie, można je przynieść do pani Joanny Taberskiej do sali 203. Do woreczka dołączcie kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.