E-dziennik

Protokół z zebrania RR z dnia 14.09.2022r.

1) Przywitanie i sprawdzenie obecności (lista obecności w osobnym załączniku).

2) Wybory prezydium RR

Przewodniczący:Robert Michalczyk
Zastępca: Julia Grajkowska
Skarbnik: Ewa Wiąckiewicz
Sekretarz / protokolant: Paulina Stenclik
Komisja rewizyjna: Iwona Sielska-Kotlarek, Anna Plewa-Bielinis, Magdalena Adamczyk.

3) Przedstawienie programu wychowawczo – profilaktycznego. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Wszystkie informacje dostępne na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

4) Omówienie zmian w systemie oceniania. Wszystkie zmiany dostępne na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

5) Status szkoły na rok 2022/2023 od 15.09.2022r. dostępny jest na stronie szkoły: https://sp5.lubon.pl/szkola/dokumenty.html

6) Omówienie spraw bieżących:

dni wolne od zajęć;
w dni wskazane poniżej opiekę sprawuje świetlica w SP 4 w Luboniu 14.10.2022, 31.10.2022, 02.05.2023, 23-25.05.2023 (egzaminy klas VIII), 7.06.2023 (dzień przed Bożym Ciałem – środa) 9.06.2023 (dzień po Bożym Ciele – piątek).

Uchwalono jednogłośnie.
– ubezpieczenie NNW
– do wyboru PZU lub Compensa (strona: szkola.compelsa.pl hasło:346935 w razie pytań kontakt do agenta ubezpieczeniowego: Joanna Kubacka Tel: 531 562 700 mail: kubacka.uezpieczenia@gmail.com);
– krawaty i tarcze – jak co roku pierwszoklasiści otrzymają krawaty wraz z tarczami. Będą wręczane podczas pasowania. Koszt krawatu to 17 zł plus tarcza 7,38 zł. Zakup finansuje Rada Rodziców. Dodatkowo ustalono, że krawaty otrzymają również uczniowi z Ukrainy, którzy dołączyli do poszczególnych klas;
– omówienie działalności sklepiku szkolnego;
– posiłki jak co roku można zamawiać za pośrednictwem aplikacji, dodatkowo od października będzie możliwość zamawiania deserów , które obecnie są darmowym dodatkiem do obiadu (akcja promocyjna);

7) Przekazane finansów RR

Składak na RR wynosi 50 zł od dziecka i jest to dobrowolna wpłaty. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników klasowych. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu BANK PBS w Poznaniu O/Luboń 35 9043 1038 2038 0039 6813 0001 Klasa, która uzyska wpłaty na poziomie 80% może wnioskować o zwrot 20% uzyskanej wpłaty. Wpłat można dokonywać do końca maja.

8) Festyn 01.10.2022r. w godzinach 12:00 – 16:00

Przy wejściu będzie można wymienić gotówkę na cegiełki, którymi można płacić za zakupione przysmaki, fanty oraz różne inne atrakcje. Każda z klas zbiera cegiełki na swoim stanowisku, po zakończeniu festynu zostanie zrobione podsumowanie zebranych cegiełek. 70% pozyskanych pieniędzy zasili konto RR natomiast 30% z tej kwoty wróci do klasy.

9) Kolejne zebranie RR zaplanowano na 23.11.2022r godz. 18:00

Komunikaty

UWAGA, spotkanie z rodzicami dzieci, które rozpoczynają naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2024/2025, odbędzie się w dniu 27 sierpnia o godzinie 16.00.
Zapraszamy!

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 odbędzie się 2.09.2024 (poniedziałek) w sali LOSiR:

godzina 9.00- klasy 4-8,
godzina 10.30- klasy 1-3.

 

29.04.2024

W CZASIE WAKACJI SEKRETARIAT CZYNNY od godz. 10.00 do 13.00

(Z WYJĄTKIEM URLOPU  15.07-26.07 i 5.08 -16.08.2024)

 

DYŻUR DYREKTORA W KAŻDĄ ŚRODĘ

w godz.  od 9.00 do 12.00

 

UWAGA! INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAMAWIAJĄCYCH OBIADY.

Ceny zmieniły się od 1 lutego 2024 roku. OD WRZEŚNIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NOWE CENY OBIADÓW!!!

Cena zestawu dla ucznia od lutego 2024 wynosi 14,50 zł : rodzic płaci 12 zł, a Miasto Luboń dopłaca 2,50 zł
Cena zupy od lutego 2024 wynosi 6 zł : rodzic płaci 5 zł, a Miasto Luboń dopłaca 1 zł
Cena drugiego dania od lutego 2024 wynosi 12 zł: rodzic płaci 10,50, a Miasto Luboń dopłaca 1,50 zł

Korzystamy nadal z aplikacji Zamów posiłek »