E-dziennik

Przewodniczący Rady Rodziców w klasie 7a.

26.09.2023
W dniu 22 września na lekcję doradztwa zawodowego do klasy 7a przyszedł tata Basi - pan Robert Michalczyk, przewodniczący Rady Rodziców.

Opowiadał o swoim zawodzie. Jest doradcą technicznym. Zajmuje się rysunkami technicznymi. Na lekcji pokazywał, jak zrobić pomiary do rysunku technicznego oraz jak wykonać taki rysunek.
Basia Michalczyk, 7a