E-dziennik

Plastycznie o Luboniu w przyszłości.

23.01.2023
W ubiegłym tygodniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moje miasto w przyszłości".

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci poprzez dowolną technikę prac oraz popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. Umacniał więź emocjonalną z miastem, w którym mieszkamy. Konkurs, przygotowany przez firmę Prudential cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Prace były bardzo ciekawe i różnorodne, dlatego komisja miała ogromne trudności  przy wyborze najlepszych.

Nagrodę główną otrzymała Katarzyna Boryseno, drugą - Marcelina Sternal, a trzecią - Michalina Urbańczyk. Zostały również ufundowane nagrody: za fantazję dla Wiktorii Wiśniewskiej, kreatywność dla Franciszka Ostrowskiego oraz kolor dla Felisa Drygasa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody z logo firmy, mianowicie różnokolorowe długopisy, grę Jenga oraz worki.

Obecnie w holu szkoły znajduje się ekspozycja prac. Gorąco dziękujmy za zaangażowanie dzieciom i rodzicom.