E-dziennik

Miesiąc Teatru – projekt humanistyczny.

18.04.2024
W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru zrealizowaliśmy w marcu projekt popularyzujący wiedzę o sztuce scenicznej w obszarze kulturalno-społecznym. Gościliśmy grupę teatralną Pantomimka z interaktywnym przedstawieniem „Podróżniczki w czasie”. Uczniowie udali się również do Domu Tramwajarza na spektakl „Narcyz – tak to ja” zakończony pokazem pantomimy.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w konkursie na recenzję przedstawienia, otrzymując dyplomy i upominki. Równolegle na godzinach wychowawczych dyskutowano o metodzie dramy w edukacji i arteterapii. Projekt zakończyła wystawa kostiumów teatralnych i książek poświęconych sztuce połączona z audycją na temat narodzin teatru w antyku.

Anna Wodzyńska-Skotarczak