E-dziennik

Marcel dzieli się wiedzą z biologii.

01.12.2023
Podczas lekcji biologii w ramach innowacji pedagogicznej „Młody przyrodnik prezentuje i naucza” Marcel z klasy 5a omówił dzieciom z klasy 4d temat „Narządy i układy człowieka”. Powiedział o najmniejszej jednostce, która buduje nasze ciało, czyli o komórce, narządach i układach ludzkiego ciała oraz o piramidzie odżywiania i ruchu.

Korzystając z tablicy SMART w pracowni biologicznej, wyświetlił animacje i filmiki prezentujące poszczególne układy i narządy w wersji multimedialnej. To była świetna lekcja!