E-dziennik

Jak robić bale to tylko w karnawale!

10.02.2024
Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 wspaniale bawili się na zorganizowanych przez wychowawczynie balikach karnawałowych.

Tańca, muzyki i uśmiechów było pod dostatkiem.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego