E-dziennik

Dzień Języka Ojczystego.

15.03.2024
W tym roku obchodziliśmy go na początku marca. Na zajęciach uczniowie przygotowywali prezentacje poświęcone normie wzorcowej i użytkowej języka, rozwiązywali ćwiczenia stylistyczne. Na lekcjach wychowawczych dyskutowali o kulturze języka i odpowiedzialności za słowa.

Obchody zakończyliśmy zabawą w malowanie na koszulkach, siatkach i kubkach wybranych związków frazeologicznych.
Polonistki