E-dziennik

Dla Nauczycieli od Samorządu Uczniowskiego.

17.10.2023
W dniu 16 października 2023 roku w szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji przygotowaliśmy fotobudkę, słodki poczęstunek i piękne życzenia.

Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom oświaty dziękowaliśmy za poświęcony czas i wiedzę, możliwość budowania relacji i pracy nad sobą, wskazywanie drogi i schodzenie z niej, aby zrobić nam - uczniom- przejście oraz chwile beztroski i momenty skupienia na nauce.
Samorząd Uczniowski