E-dziennik

„BORN TO PERFORM 2024″

18.03.2024
Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ. Poniżej zamieszczamy regulamin.

Konkurs odbędzie się w czwartek 18 kwietnia 2024 r. o godz. 16.00 w holu głównym SP 5 w Luboniu.

Regulamin

Cele konkursu:
-prezentacja umiejętności wokalnych i językowych dzieci,
- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
- motywowanie dzieci do nauki języka obcego w ciekawy i przyjemny sposób.

Warunki uczestnictwa:
1) Do udziału w konkursie zapraszamy solistów lub zespoły wokalne max 3-osobowe,
2) Uczestnicy przygotowują do wykonania jedną piosenkę w języku obcym.
3) Czas trwania występu nie może przekraczać 3 minut.
4) Uczestnicy mogą śpiewać z podkładem muzycznym z płyty, a cappella lub z osobą akompaniującą.
5) Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.

Ocena i nagrody

1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego wchodzą: nauczyciele języków obcych, nauczyciel muzyki oraz dyrektor szkoły.
2. Jury będzie oceniać stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność), poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Jury przyzna I, II, III miejsce wśród klas I-III, IV-VI, VII-VIII oraz po dwa wyróżnienia wśród klas I-III, IV-VI, VII-VIII
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorkami konkursu są p. Małgorzata Olejniczak oraz p. Anna Wieloch.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa organizatorom do dnia 10 kwietnia 2024r. osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny.
3. Rodzice uczestnika zezwalają na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu.
4. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp5.lubon.pl
5. Podczas trwania konkursu organizatorzy przewidują miejsca dla widowni.