E-dziennik

Betlejemskie Światło Pokoju 2022.

27.12.2022
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło także do naszej szkoły dzięki lubońskim harcerzom z ZHP.

Co roku harcerze dzielą się światłem, które symbolizuje braterstwo i pokój. Tym razem z lampionem przyszły Maja z klasy 8a i absolwentka Zosia, teraz studentka architektury. Przekazały go pani dyrektor. Dziewczyny przez radiowęzeł przeczytały o idei przekazywania światła szkołom, szpitalom urzędom, parafiom, domom.