E-dziennik

20.11.2023
W ramach doradztwa zawodowego i współpracy z rodzicami na lekcji w dniu 10 listopada 2023 roku gościliśmy tatę naszego ucznia, Pana Wiesława Smoczyka. Tata Jasia jest lekarzem. Opowiedział nam o swojej pracy.Praca lekarza polega na leczeniu chorych ludzi. Proces leczenia obejmuje najpierw rozpoznanie choroby, a następnie stosowanie odpowiednich metod terapeutycznych. Szczególną specjalnością lekarską jest radiologia i diagnostyka obrazowa. Lekarze tej specjalności różnymi metodami diagnostycznymi wykrywają choroby i ich objawy. Do najczęściej stosowanych metod diagnostycznych należą: radiodiagnostyka (zdjęcia rentgenowskie), tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i ultrasonografia. Aby uzyskać zawód lekarza, należy odbyć 6-letnie studia na wydziale lekarskim uniwersytetu medycznego lub innej szkoły wyższej. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie rozszerzonej matury z biologii i chemii, a na niektórych uczelniach dodatkowo z matematyki lub fizyki. Studia kończą się uzyskaniem Dyplomu Lekarza, ale obowiązkowy jest jeszcze jednoroczny staż zakończony Lekarskim Egzaminem Końcowym. Dopiero wtedy uzyskuje się prawo wykonywania zawodu.

Lekarze pracują w różnych specjalnościach, na przykład: pediatria, chirurgia, neurologia. Szkolenie specjalizacyjne trwa zwykle 5 lat i kończy się egzaminem specjalizacyjnym.

Autor Jan Smoczyk, 7a, foto Franek Krysztofowicz