E-dziennik

13.10.2023
W jesienne, piątkowe przedpołudnie klasy 4c i 4 b wzięły udział w wyprawie przyrodniczej do Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Po przyjeździe zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Edukator Muzeum Przyrodniczego zaprowadził nas do ogródka petrograficznego, w którym mogliśmy podziwiać przepiękne okazy głazów narzutowych, sprezentowane nam przez skandynawski lądolód. To właśnie działalność lądolodu na tych terenach pozostawiła po sobie mnóstwo śladów, dzięki którym ustanowiono park narodowy. Nieopodal mogliśmy obejrzeć również przeniesione z Puszczykowa fragmenty stropu i kolumny jaskini z piaskowca. Podobną jaskinię w Polsce znaleziono tylko w okolicach Pucka.

Poznaliśmy także w formie zabaw i układanek różne gatunki ptaków, ssaków, owadów i roślin, które zamieszkują nasz park. Rozpoznawaliśmy tropy zwierząt i udało nam się zobaczyć na szlaku naszej wędrówki świeżo pozostawione ślady dzików. Po zajęciach w terenie udaliśmy się do sal Muzeum Przyrodniczego, gdzie zaproszono nas na lekcję muzealną.

Lekcja rozpoczęła się od przedstawienia postaci prekursora utworzenia WPN profesora Adama Wodziczki, który nie doczekał niestety czasów powstania parku, w 1957 r. Następnie rozwiązując zadania w kartach pracy, zapoznawaliśmy się z różnymi rodzajami lasów i charakterystyczną dla nich roślinnością. Podziwialiśmy makietę zwierząt, przy tworzeniu której wykorzystano zwierzęta, które zginęły w wypadkach drogowych. Nasz przewodnik zapoznał nas również z różnymi gatunkami ryb, które mogliśmy obserwować w akwariach muzeum. Oglądaliśmy również wystawę motyli i innych owadów występujących w parku. Pod koniec zajęć byliśmy pod dużym wrażeniem tego, jak wiele różnorodnych gatunków różnych istnień żyje tak niedaleko Lubonia.

Po wykonaniu wszystkich zadań czekała na nas nagroda w postaci ogniska. Po długim spacerze i wysiłku umysłowym z apetytem zajadaliśmy pieczone kiełbaski i chleb. Niektórzy raczyli się również piankami.

Pełni wrażeń, ze zdziwieniem, że tak szybko upłynął nam czas, wróciliśmy cali i zdrowi do naszego miasteczka.

M.Kaszkowiak, J.Taberska